ACTEDO solicită României la ONU să își îndeplinească obligațiile asumate prin tratatele internaționale de drepturile omului

18.12.2017 / 21:16 / Noutăți

14 decembrie, Geneva. Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO) a prezentat  la sediul Organizației Națiunilor Unite raportul său pentru Evaluarea Periodică Universală (Universal Periodic Review – UPR) privind evoluția drepturilor omului în România în ultimii cinci ani. ACTEDO a descris situația din România în ceea ce privește accesul la justiție al grupurilor vulnerabile și drepturile sexuale și reproductive și a făcut statului român șapte recomandări specifice, printre care cea de a reglementa și încuraja avocatura pro bono, de a crea servicii integrate pentru victimele violenței sexuale, care să includă asistență medicală și medico-legală și consiliere psihologică și juridică, precum și de a introduce educația sexuală obligatorie în școli.

Până în prezent, România nu a implementat recomandările care i-au fost adresate de alte state membre ONU în 2013, la sesiunea UPR anterioară, privind îmbunătățirea accesului la justiție al grupurilor vulnerabile, crearea unei strategii naționale pentru drepturi sexuale și reproductive și introducerea educației sexuale în școli. ACTEDO a subliniat că acest lucru este îngrijorător date fiind obstacolele structurale cu care se confruntă grupurile vulnerabile din România, cu precădere romii, persoanele cu dizabilități ș.a., în accesul la justiție: printre altele, lipsa mijloacelor financiare (în 2014, aproape 40% din populația României trăia în pragul sărăciei), discriminare, marginalizare și  victimizarea secundară rezultată din interacțiunea cu instituțiile statului. De asemenea, în ciuda faptului că România ocupă primul loc în UE în ceea ce privește numărul mamelor adolescente (12,3% din persoanele care au devenit mame pentru prima oară în 2015 au fost fete între 10 și 19 ani) și că 55% dintre români consideră violul justificat în anumite situații, majoritatea covârșitoare a tinerilor nu au acces la educație sexuală.

„Evaluarea Periodică Universală oferă statelor membre ONU și organizațiilor nonguvernamentale oportunitatea de a expune într-un mod realist și critic progresele sau regresele înregistrate de state în protejarea și garantarea drepturilor fundamentale ale tuturor cetățenilor, în conformitate cu obligațiile internaționale. Avem convingerea că recomandările făcute de ACTEDO statului român sunt menite să producă un impact real în viețile persoanelor vulnerabile din țara noastră, însă acest lucru se poate materializa doar dacă drepturile omului devin o prioritate pentru România”, a declarat Alexandra Columban, membru asociat ACTEDO.

UPR este un mecanism al Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU ce are ca scop monitorizarea situației de drepturile omului din fiecare țară membră ONU, o dată la 5 ani. România va fi evaluată în ianuarie 2018. Între 12 și 14 decembrie, la Geneva, a avut loc Pre-sesiunea UPR, deschisă organizațiilor nonguvernamentale din statele care urmează a fi evaluate în ianuarie.

Vă invităm să citiți declarația ACTEDO în cadrul Pre-sesiunii UPR, precum și raportul complet al organizației (disponibile în limba engleză).