Campania 2%

Redirecționează 2% din impozitul tău pe venit!

Dacă ești persoană fizică și dorești să ne susții, descarcă Formularul 230, completează-l, semnează-l și trimite-l prin poștă (cu confirmare de primire) sau depune-l personal la Direcţia de Finanţe Publice din judeţul tău de reşedinţă. Termenul limită pentru depunere este 15 martie 2019.

Pentru mai multe detalii, te rugăm să consulți informațiile de mai jos. Îți mulțumim! 

Postcard-fata-baloane

*

Ce este redirecţionarea a 2%?

În baza legii nr. 571/2003, poţi alege redirecţionarea a 2% din impozitul tău pe venit (care altfel ar ajunge la bugetul de stat) către o organizaţie non-profit din România. Redirecţionarea este gratuită şi nu implică niciun fel de cost din partea persoanelor fizice.

Cum redirecţionezi cei 2%?

Persoanele fizice vor completa Formularul 230, respectând instrucțiunile de completare din subsolul formularului, astfel:

 • În antet, completează anul curent.
 • Secţiunea I – Completează datele tale de identificare (adresă, CNP/număr de identificare fiscală)
 • Secțiunea II – alege varianta care corespunde naturii veniturilor tale
 • Secţiunea III – „Destinația sumei reprezentând 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii” – Căsuța „1. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult” e deja bifată, precum și denumirea și datele de identificare fiscală ale asociaţiei noastre. Rubrica „Suma” se lasă necompletată, aceasta fiind calculată de Finanţele Publice.
 • Secțiunea IV – „Destinația sumei reprezentând 3,5 % din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale, acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii” – Se lasă necompletată, nefiind cazul pentru ACTEDO
 • Secţiunea V – „Date de identificare a împuternicitului” – se completează doar dacă este cazul.
 • Semnează declarația
 • După ce ai depus declarația, te rugăm să ne trimiți un email la info@actedo.org, ca să îți putem mulțumi pentru sprijin.

 

Formularul astfel completat se depune prin poştă (cu confirmare de primire) până în 15 martie 2019 (data poștei) la Direcţia de Finanţe Publice din judeţul de reşedinţă, sau personal. De exemplu,  pentru persoanele cu reședința în jud. Cluj sau Bistrița-Năsăud, declarația se trimite:

– în Cluj-Napoca: Direcţia Generală Finanţe Publice Cluj-Napoca, Piaţa Avram Iancu nr. 19, 400089, Cluj-Napoca, jud. Cluj; Tel: 0264 591 670
– în Bistriţa: Administraţia Judeţeană Finanţe Publice Bistriţa-Năsăud, str. 1 Decembrie nr. 6-8, Bistriţa, 420080, jud. Bistriţa; Tel: 0263 210 661

Dacă aveţi reşedinţa într-un alt judeţ, puteţi găsi pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală toate adresele Direcţiilor de Finanţe unde pot fi depuse formularele.

Persoanele cu venituri din activități independente (profesii liberale) vor completa Declarația 200, pentru veniturile realizate din:

 • Activități independente;
 • Cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal;
 • Activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real;
 • Transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare;
 • Operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract.

NOTĂ: Persoanele care au realizat asemenea venituri sunt oricum obligate să depună Declarația 200, chiar dacă nu doresc redirecționarea celor 2% din impozit.  Vă rugăm folosiți următoarele date pentru a completa Declarația 200, pentru a redirecționa 2% din impozitul pe venit către ACTEDO:

Denumire: Asociația Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului

CIF: 31451434

IBAN: RO65BTRLRONCRT0202395001

Cum vom folosi contribuția ta?

Prin redirecționarea a 2% din impozitul pe profit, contribui direct la continuarea de către ACTEDO a Reţelei Pro Bono pentru Drepturile Omului, proiect prin care punem în legătură persoane din grupuri vulnerabile, ale căror drepturi au fost încălcate cu avocați dispuși să își ofere expertiza, în mod gratuit, în scopul facilitării accesului la justiție. Până în prezent am ajutat c. 200 de persoane să își apere drepturile, în 12 arii diferite, precum: discriminare, accesul la educație al copiilor cu dizabilități, evacuări forțate, violență domestică, hărțuire sexuală, condiții de detenție etc. De asemenea, contribui la activități de educație pentru drepturile omului în școli și universități. Nu în ultimul rând, ne susții în activitățile noastre de advocacy, pentru reglementarea avocaturii pro bono în România și pentru înființarea de centre integrate de urgență pentru victimele violenței sexuale (în 2015-2016 ACTEDO a coordonat Rețeaua Rupem tăcerea despre violența sexuală în acest scop), fiindcă deși c. 600.000 de femei din țară sunt afectate de violența sexuală pe parcursul vieții, ele nu beneficiază de servicii suport gratuite și adecvate.

Îţi mulţumim pentru sprijin! 
Echipa ACTEDO