Raport ACTEDO pentru Universal Periodic Review (UPR) ONU

05.07.2017 / 13:07 / Noutăți

În luna ianuarie 2018, la Geneva va avea loc evaluarea periodică a situației drepturilor omului din România. Mecanismul UPR – Universal Periodic Review (evaluarea periodică universală) are la bază tratatele de drepturile omului semnate de către România, Carta ONU, Declarația Universală a Drepturilor Omului, precum și angajamentele luate de statul român în acest domeniu. În cadrul evaluării, cele 193 de state ONU fac recomandări României pentru respectarea drepturilor omului, recomandări pe care apoi statul are datoria de a le implementa.

ACTEDO a trimis un raport care analizează situația accesului la justiție, violența sexuală, precum și drepturile minorității rome și persoanelor LGBT+ (lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali). Această analiză este rezultatul experienței noastre directe cu grupurile vulnerabile și al colectării de date și informații. Scopul acestui raport este de a oferi o îndrumare statelor pentru cel de-al 3-lea ciclu al evaluării periodice universale și credem că recomandările propuse pot aduce o schimbare pozitivă în viețile oamenilor și pot îmbunătăți implementarea standardelor internaționale de drepturile omului asumate de către România.

Printre cele mai importante recomandări făcute de ACTEDO către statul român se numără:

  • Implementarea unei strategii naționale pentru facilitatea accesului la justiție al grupurilor vulnerabile
  • Înlăturarea oricăror restricții privind avocatura pro bono, recunoașterea și încurajarea unor astfel de practici ca instrumente de bună practică pentru apărarea drepturilor omului
  • Implementarea unor programe de educație pentru drepturile omului în școli și a training-urilor pentru profesioniștii din domeniul juridic
  • Stabilirea centrelor integrate pentru victimele violenței sexuale care să includă asistență medicală, psihologică și juridică gratuită
  • Modificarea Legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice pentru a include toate formele de violență împotriva femeilor și a stabili resurse financiare adecvate pentru un număr suficient de adăposturi, precum și pentru alte servicii pentru victimele violenței de gen
  • Integrarea unei dimensiuni de gen în bugetul național și local
  • Adoptarea și implementarea măsurilor împotriva evacuărilor forțate ale romilor, a marginalizării și discriminării lor
  • Modificarea Legii 114/1996 privind locuințele pentru a stabili criterii naționale concrete de alocare a locuințelor sociale care tratează cu prioritate grupurile vulnerabile și respectă standardele internaționale în domeniul locuirii
  • Implementarea unei campanii naționale de conștientizare a discriminării împotriva persoanelor LGBT+ și implementarea training-urilor obligatorii pentru Poliție
  • Implementarea prevederilor Declarației ONU pentru apărători ai drepturilor omului, inclusiv activiști, avocați, membri ai societății civile și asigurarea că își pot exercita dreptul la asociere, libertate de exprimare, fără frică de represalii, hărțuire, iar cei care comit infracțiuni împotriva lor sunt trași la răspundere.

Puteți citi integral raportul nostru, aici: UPR submission for Romania by ACTEDO

20170606_091054