Raport de activitate 2017

03.08.2018 / 16:27 / Noutăți

În anul 2017, ACTEDO a jucat un rol activ în apărarea și promovarea drepturilor omului în România. Am continuat să facilităm accesul la justiție al grupurilor vulnerabile prin programul nostru de asistență juridică pro bono, am derulat acțiuni de advocacy pentru drepturile omului la nivel internațional prin mecanisme ONU, am sprijinit comunitatea LGBT+ locală prin organizarea primului festival Cluj Pride, am participat la activități de dezvoltare organizațională și multe altele.

În cadrul Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului, în 2017:

  • am primit 77 solicitări eligibile de asistență juridică
  • am facilitat accesul la justiție pentru 33 de beneficiari care au invocat încălcări ale drepturilor omului legate de violență de gen, discriminare (inclusiv pe criteriu de dizabilitate), sănătate, drepturi parentale și dreptul la locuință.

 

În perioada ianuarie 2015 – decembrie 2017:

  • 163 de persoane au avut un acces la justiție îmbunătățit
  • 77 de avocați au devenit membri ai Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului

 

În cadrul procesului ONU de Evaluarea Periodică Universală (UPR), am adresat 19 recomandări statului român pentru îmbunătățirea situației drepturilor omului în România. 11 dintre recomandările noastre privind accesul la justiție pentru grupurile vulnerabile, violența sexuală, sănătatea reproductivă, dreptul la locuință și drepturile persoanelor LGBTQI+ au fost preluate de alte state ale ONU și incluse în raportul final conținând recomandări adresate României.

De asemenea, pe plan local ne-am implicat activ în organizarea primei ediții a festivalului comunitar LGBT+ Cluj Pride și a campaniei #SpuneDrept de combatere a discursului instigator la ură, alături de partenerii noștri Asociația PRIDE Romania și Go Free.

Pentru mai multe detalii despre toate activitățile noastre, vă invităm să consultați Raportul de activitate ACTEDO 2017.