Raport de activitate 2019

09.06.2020 / 18:02 / Noutăți

Citiți aici Raportul de activitate ACTEDO 2019.

În 2019, ACTEDO a continuat să faciliteze accesul la justiției al persoanelor în situații vulnerabile, care s-au confruntat cu încălcări ale drepturilor fundamentale. Prin Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului, 79 de persoane au solicitat asistență juridică pro bono, însă doar 25 din ele au vizat probleme de natură juridică și încălcări ale drepturilor fundamentale. Solicitările au venit din 7 județe și din municipiul București, iar una din afara granițelor, din Italia. Dintre acestea, 12 au fost preluate de avocați, restul persoanelor renunțând la demersurile juridice, fie pentru că problema în legătura cu care ne contactaseră s-a remediat, fie pentru că nu au mai dorit asistență. Totodată, Rețeaua Pro Bono s-a mărit, 16 noi avocați alăturându-ni-se, din 13 județe și chiar din Republica Moldova.

În același timp, am realizat o cercetare comprehensivă a modului în care Directiva 29/2012/UE (Directiva victimelor) a fost transpusă și implementată în România din prisma garantării drepturilor victimelor infracțiunilor și protejării acestora. Raportul național, realizat în cadrul proiectului european VOCIARE, a indicat lacune în privința serviciilor de sprijin pentru victime, a formării profesioniștilor care intră în contact cu acestea, precum și a identificării și asigurării nevoilor de protecție speciale.

În 2019 am demarat două noi proiecte împreună cu parteneri naționali și internaționali. Proiectul european ROAR: Capacitarea victimelor criminalității informatice își propune să aducă pe agenda publică pornografia non-consensuală și exploatarea sexuală a copiilor în mediul online, îmbunătățind în același timp calitatea asistenței juridice acordată prin Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului și capacitatea noastră de direcționare spre servicii de sprijin. Proiectul INTERSECT – Altfel despre discriminare se concentrează pe discriminarea multiplă și pe tema intersecționalității dintre etnie și orientare sexuală și/ sau identitate de gen. Proiectul aduce în prim plan romi LGBTQIA și dorește să contribuie la combaterea discriminării acestor minorități prin activități de informare, conștientizare și advocacy, precum și prin întărirea capacității tinerilor romi și LGBTQIA la nivel local de a se implica și de a promova activități și politici care îi afectează.

Am continuat să promovăm egalitatea în drepturi indiferent de orientare sexuală și identitate de gen prin activități precum depuneri de plângeri la CNCD, organizarea de ateliere pentru aliații comunității LGBTQIA în cadrul festivalului Cluj Pride și participarea la dezbateri și proiecții de film pe această temă. Ne-am alăturat echipei Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca pentru a organiza prima conferință dedicată egalității de gen a facultății, Communicating Gender, programată pentru anul 2020. Nu în ultimul rând, am fost prezenți în comunitatea clujeană, luând parte la târgul organizațiilor nonguvernamentale din județ, ONG Expo.

Citiți aici Raportul de activitate ACTEDO 2019.