Centre de primiri urgență pentru victimele violenței sexuale: un imperativ în contextul românesc

01.12.2015 / 22:08 / Egalitate de Gen

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul în 2011, dă următoarele definiții de referință:

– violenţa împotriva femeilor – este înţeleasă drept o încălcare a drepturilor omului şi o formă de discriminare împotriva femeilor şi va însemna toate acţiunile de violenţă de gen care rezultă în, sau care sunt probabile a rezulta în, vătămarea sau suferinţa fizică, sexuală, psihologică sau economică cauzată femeilor, inclusiv ameninţările cu asemenea acţiuni, coerciţia sau deprivarea arbitrară de libertate, indiferent dacă survine în public sau în viaţa privată;

Nivelul analizei fenomenului violenței de gen este foarte scăzut în România, în consonanță cu nivelul scăzut al implicării statului în combaterea fenomenului. Strategia pentru combaterea violenței domestice spre exemplu, nu are un buged dedicat sau estimat, majoritatea măsurilor având în dreptul lor la sectiunea resurse mențiunea “în limita bugetelor alocate” sau menționând surse externe nerambursabile.6 Violența sexuală în general nu este abordată prin politici publice care să o combată. În Regatul Unit în contrast, s-a calculat că fiecare viol costă societatea 73,487 lire la nivelul anului 2003/2004, costul fiind rezultat în mare parte din pierderi în productivitate pe piața muncii și costuri în sistemul de sănătate de pe urma problemelor pe termen lung pe care le dezvoltă victimele.

Prin acest document ne alăturăm coaliției Rupem tăcerea despre violența sexuală,8 solicitând prioritizarea subiectului violenței sexuale pe agenda guvernamentală și mai ales pe cea bugetară, un element esențial al acesteia trebuind să fie înființarea de centre de primiri urgență în caz de violență sexuală.

Screenshot 2016-08-17 21.58.37