Centre integrate de urgență pentru victimele violenței sexuale – Propunere a Rețelei Rupem tăcerea despre violența sexuală

15.11.2015 / 21:54 / Egalitate de Gen

În România, 28,5% din femei (circa 3 milioane) sunt victime ale violenței fizice și/sau sexuale pe parcursul vieții, iar 6% din femei (aproximativ 600.000) sunt victime ale violenței sexuale, ceea ce să fie o problemă de sănătate publică națională ce necesită acţiuni urgente. Mai mult, violența sexuală rămane una din cele mai puțin raportate și condamnate infracțiuni.

În  România,  serviciile  sociale  adresate  victimelor  violenței  domestice  și  sexuale  sunt  profund  subdezvoltate,  mult  sub  media  europeană: nu  există  în  prezent  o  linie  telefonică națională adresată victimelor violenței sexuale și  lipsesc 71% din adăposturile pentru femei necesare (standardul european este de un adăpost la 10.000 locuitori4). De asemenea, în România nu există un centru de primiri urgență adresat victimelor violenței sexuale sau unități specializate în cadrul spitalelor de urgență. Mai mult, conform Legii nr. 217/2003 privind combaterea violenței în familie, accesul în adăposturile pentru femei se adresează violenței în familie.Lipsa unei intervenții imediate, adecvate și gratuite are o serie de consecințe foarte grave nu doar asupra victimei, ci și asupra sociețății în general.

Pentru a oferi un un răspuns imediat, coordonat și integrat victimelor violenței sexuale este nevoie de înființarea unor Centre integrate de urgență în caz de viol și violență sexuală preferabil în cadrul unităților de primiri urgență), care să ofere: asistență medicală de urgență, asistență medicolegală, inclusiv colectarea imediată a probelor, consiliere psihologică, contactarea poliției, informarea victimei și referirea acesteia spre alte servicii pe termen mediu/lung.

Citiți documentul de poziție mai jos:

Screenshot 2016-08-17 21.42.53