[Document de poziție] Opinie comună privind modificările legislative necesare în urma ratificării Convenției de la Istanbul

17.01.2016 / 21:34 / Egalitate de Gen

Scopul acestei opinii este de a semnala aspecte și prevederi importante din cadrul Convenției de la Istanbul care necesită o atenție sporită, dat fiind nivelul ridicat al violenței împotriva femeilor în România și experiența organizațiilor non-guvernamentale în lucrul cu victimele acestui tip de infracțiune.

Această opinie vine în urma discuției pe marginea transpunerii în legislația românească a Convenției, fiind elaborată de 4 organizații non-guvernamentale: Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului – ACTEDO, Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen – A.L.E.G,  Asociația Femeilor împotriva Violenței – ARTEMIS și Institutul Est-European de Sănătate a Reproducerii (IEESR), membre ale Rețelei de organizații non-guvernamentale “Rupem tăcerea despre violența sexuală”.

Screenshot 2016-08-17 21.39.07