Menu
  Donează  
Menu

aprilie 8, 2021

Proiect INTEGRIS: Sprijin Integrat pentru Drepturile Omului

În data de 1 aprilie a debutat proiectul „INTEGRIS - Sprijin Integrat pentru Drepturile Omului”, coordonat de ACTEDO și implementat în parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice (CRJ), prin care se urmărește sprijinirea și întărirea capacității grupurilor vulnerabile de a-și exercita și apăra drepturile fundamentale și de a combate discriminarea.

Beneficiarii principali ai proiectului sunt persoane aparținând grupurilor vulnerabile la discriminare, în special femei, romi și persoane LGBT+, din toată țara. Proiectul se adresează, de asemenea, avocaților și specialiștilor în drept, reprezentanților de ONG-uri care lucrează cu persoane aparținând grupurilor vulnerabile, autorităților publice furnizoare de servicii de sprijin, precum și publicului larg.  

În România, grupurile vulnerabile la discriminare au acces limitat la justiție, fapt determinat de multiple bariere economice, de inaccesibilitatea sau lipsa de informare privind pârghiile juridice disponibile, de lipsa încrederii în autorități, de discriminare, norme și atitudini homofobe, sexiste, rasiste, precum și de faptul că avocatura pro bono nu este reglementată formal în România. De asemenea, aceștia nu beneficiază de servicii de sprijin integrate, adecvate nevoilor fiecăruia. 

INTEGRIS își propune să contribuie la remedierea acestor probleme prin facilitarea accesului la servicii de sprijin pentru persoane vulnerabile, formarea avocaților, furnizorilor de sprijin și autorităților judiciare, prin încurajarea colaborării multisectoriale, prin informarea și mobilizarea ONG-urilor care lucrează cu grupuri vulnerabile, precum și prin influențarea politicilor publice pentru sprijinirea acestora.

Coordonator: Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO)

Partener: Centrul de Resurse Juridice (CRJ)

Finanțator: Active Citizens Fund România prin Granturile SEE 2014-2021

Buget: 214.018,41 Euro, din care 197.716,41 finanțare nerambursabilă.

Data de începere: 01.04.2021

Data încheierii: 31.09.2023

Durata: 30 de luni

Obiectiv central:

Exercitarea și protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor vulnerabile la discriminare și facilitarea accesului acestora la justiție și servicii de sprijin integrate, prin dezvoltarea de colaborări multisectoriale și influențarea decidenților politici.

Activități principale:

 1. Oferirea de asistență juridică și reprezentare în instanță în regim gratuit și/ sau pro bono persoanelor aflate în situații vulnerabile.
 2. Organizarea de ateliere de lucru cu ONG-uri, servicii sociale și grupuri informale care lucrează cu grupuri vulnerabile.
 3. Organizarea unui Forum Național pentru Drepturile Omului, dedicat avocaturii pro bono și apărării drepturilor fundamentale ale grupurilor vulnerabile. 
 4. Organizarea de întâlniri de lucru cu autorități publice și alți furnizori de servicii de sprijin (consiliere psihologică, asistență socială, adapost, asistent medical etc.) din județul Cluj în vederea consolidării colaborării multisectoriale. 
 5. Formarea avocaților, a furnizorilor de sprijin și autorităților judiciare în domeniul antidiscriminării.
 6. Implementarea unor campanii de informare a publicului larg privind drepturile omului, nediscriminarea și de încurajare a cetățeniei active și crearea unei platforme online cu acest scop.
 7. Implementarea unei campanii de advocacy privind accesul la justiție al grupurilor vulnerabile, care va cuprinde inclusiv:
  • o cercetare națională privind accesul la justitie al grupurilor vulnerabile;
  • o propunere de politică publică pe aceeași temă;
  • două dezbateri regionale cu experți, practicieni și decidenți.
 8. Activități de dezvoltare organizațională și de formare a echipei de proiect.


Rezultate așteptate:

 1. Prezența unui grad crescut de conștientizare și înțelegere a drepturilor omului și nediscriminării, în rândul publicului larg, dar și a practicienilor.
 2. Prezența unui grad crescut de informare și conștientizare a problemelor ce vizează drepturile omului și discriminarea în randul grupurilor vulnerabile.
 3. Identificarea și cartografierea serviciilor de sprijin pentru persoane ale căror drepturi fundamentale au fost încălcate.
 4. Furnizarea de servicii și protecție îmbunătățite persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile de către avocați, reprezentanți ai furnizorilor de servicii și autoritățile judiciare.
 5. Consultarea și implicarea decidenților specialiști în demersurile de advocacy privind accesul la justiție al grupurilor vulnerabile.
 6. Înțelegerea aprofundată din partea decidenților privind importanța încurajării și reglementării avocaturii pro bono, precum și a măsurilor de facilitare a accesului la justiție al grupurilor vulnerabile la discriminare.
 7. Extinderea Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului în județe unde nu are în prezent colaboratori.

Proiect derulat de:

   

***

Proiectul este derulat de Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO) în parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice (CRJ) și beneficiază de o finanțare în valoare de 197.716,41 euro finanțare nerambursabilă, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Website-ul ACTEDO a fost actualizat în cadrul proiectului INTEGRIS: Sprijin integrat pentru drepturile omului, derulat de Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), în parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice (CRJ), proiect care beneficiază de o finanțare în valoare de 197.716,41 euro prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

„Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă”

magnifiercrosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram