Menu
  Donează  
Menu

noiembrie 27, 2015

Scrisoare catre Consiliul Local Cluj-Napoca privind procedura de alocare a locuintelor sociale

În atenția Consiliului Local Cluj-Napoca,

Vă aducem la cunoștință solicitarea noastră de modificare a criteriilor de alocare a locuințelor sociale din Cluj-Napoca, pentru a respecta dreptul tuturor persoanelor la o locuință adecvată, în special al celor aflate într-o situație vulnerabilă. În această privință, susținem propunerile înaintate dumneavoastră de către Grupul de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă, cu scopul de a modifica procedura de atribuire a locuințelor sociale.

Ne arătăm îngrijorați mai ales de ponderea mare pe care studiile superioare le au în procesul de acordare a locuințelor sociale în comparație cu alte criterii (spre ex. studiile doctorale primesc 45 puncte, pe când faptul de a avea un copil în întreținere valorează doar 2 puncte). Acest mod de punctare disproporționat ar trebui eliminat, acesta fiind irelevant datorită faptului că nu descrie o situație de vulnerabilitate pentru care astfel de proceduri de alocare a locuințelor sociale sunt stabilite. Conform Parlamentului European, 51% din copii din România sunt expuși riscului sărăciei și excluziunii sociale, acesta fiind cel mai ridicat procent din UE. De asemenea, Banca Mondială atrage atenția asupra faptului că 71% dintre gospodăriile de romi din Europa de Est trăiesc în sărăcie extremă. Considerăm că această situație deosebit de îngrijorătoare trebuie combătută prin măsurile de protecție socială, inclusiv prin cele de acordare a locuințelor sociale.

În egală măsură, o altă categorie socială foarte vulnerabilă, cea a persoanele fără adăpost, este exclusă de la procedura de acordare a locuințelor sociale din cauza existenței criteriului domiciliului stabil ca o condiție de eligibilitate pentru acordarea locuințelor sociale. Pentru a combate, dar și pentru a preveni această problemă socială, este nevoie ca aceste persoane să aibă acces la mai mult decât un adăpost temporar, de criză, tocmai pentru a facilita găsirea unui loc de muncă și a ieși din cercul vicios al sărăciei și excluziunii sociale. Considerăm că prevenția este cea mai eficientă modalitate de a combate această problemă, aceasta presupunând reducerea evacuărilor din locuințe și găsirea unor soluții pentru un domiciliu stabil. Aceste elemente se regăsesc, de altfel, ca priorități în Strategia Europa 2020 pentru o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Escte cunoscut faptul că dreptul la locuință adecvată este un drept fundamental, fiind recunoscut de numeroase convenții și tratate internaționale din sfera drepturilor omului, precum Pactul Internațional privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale, Pactul Internațional privind Drepturile Civile și Politice, precum și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Ca semnatar al acestora, precum și în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, România are obligația de a lua măsurile necesare pentru a garanta dreptul la o locuință adecvată pentru cetățenii săi. De asemenea, statul are obligația să consulte aceste persoane cu privire la deciziile care le pot afecta viața și de a le pune la dispoziție soluții efective – precum locuințe sociale, asistență socială sau de locuință, conform articolului 34 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Nu în ultimul rând, amintim că dispozițiile OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tutoror formelor de discriminare se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice, inclusiv în domeniul protecției și securității sociale.

Având în vedere cele de mai sus, solicităm Consiliului Local Cluj-Napoca să modifice procedura de atribuire a locuințelor sociale în vederea facilitării accesului tuturor grupurilor vulnerabile la aceasta, precum și pentru a combate fenomenul excluziunii sociale.

Iulia Pascu, Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului – ACTEDO

Website-ul ACTEDO a fost actualizat în cadrul proiectului INTEGRIS: Sprijin integrat pentru drepturile omului, derulat de Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), în parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice (CRJ), proiect care beneficiază de o finanțare în valoare de 197.716,41 euro prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

„Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă”

magnifiercrosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram