Menu
  Donează  
Menu

martie 3, 2022

ACTEDO oferă asistență juridică pro bono pentru refugiații din Ucraina

3 martie 2022. Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului – ACTEDO, organizație de drepturile omului din România este solidară cu Ucraina și poporul ucrainean și furnizează asistență juridică pro bono persoanelor afectate de războiul declanșat de Rusia, alăturându-se campaniei „Avocați pentru refugiați” a Uniunii Naționale a Barourilor din România.


ACTEDO, prin intermediul avocaților colaboratori, membri ai Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului, oferă asistență juridică prin e-mail, telefonic sau fizic pentru persoanele refugiate din Ucraina pentru probleme precum obținerea statutului de refugiat sau pentru soluționarea diverselor probleme juridice de natură civilă sau administrativă, pe care persoanele respective le vor întâmpina pe perioada șederii lor în România. Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat un ghid bilingv româno-ucrainean, a creat un telefon verde dedicat exclusiv cetățenilor ucraineni (+40374.025.000) și o listă a avocaților care pot oferi asistență juridică refugiaților. Informații actualizate găsiți aici: www.actedo.org/solidaritate-cu-ucraina.

ACTEDO este, de asemenea, membră în Alianța Europeană Pro Bono, rețea de centre de asistență juridică pro bono din Europa, inclusiv din Ucraina, și se coordonează cu parteneri din alte țări la nivel european. Persoanele fizice care au nevoie de asistență juridică pro bono pe teritoriul României pot lua legătura cu ACTEDO scriind la info@actedo.org sau accesând adresa www.actedo.org/solicita-asistenta-juridica-pro-bono.

La nivel european, organizațiile care sprijină refugiați din Ucraina pot solicita asistență juridică pro bono în rusă la această adresă: www.pilnet.org/eurasia_intakeform, iar în engleză la www.pilnet.org/screening-pro-bono-request-form.

Nu în ultimul rând, avocații care doresc să se alăture acestei inițiative și să sprijine persoanele care sunt afectate de războiul din Ucraina sunt invitați să scrie la adresa info@actedo.org sau să contacteze Uniunea Națională a Barourilor din România la adresa unbr@unbr.ro.


Lista avocaților membri în Rețeaua Pro Bono care oferă asistență juridică pro bono pentru refugiați o puteți regăsi mai jos.

Nr.Nume PrenumeBarouE-mailTelefonAdresaLimba în care se poate oferi asistența juridicăModalitatea 
1Simona PașcuBihoroffice@pascu-law.ro+40743199311Oradea, str. Mihai EminescU nr.3 ap.2Română/EnglezăTelefon/E-mail/Birou
2Paula NanClujpaula.nan@lmnlawyers.ro+40743099906Cluj-Napoca, str. Pitesti nr.9/3Română/Engleză/GreacăTelefon/E-mail/Birou
3Carmen Diana Marian Mureșcarmen_lex3@yahoo.com+40721304003Târgu-Mures, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21Română/Engleză/Spaniolă/ItalianăTelefon/E-mail/Reprezentare în fața instanței
4Dana Maria OnaMaramureșavocat.danaona@gmail.com+40745603549Baia Mare, George Cosbuc 22/4RomânăE-mail/Birou
5SPARL Săuleanu și asociațiiDoljanastasia.munteanu@sauleanusiasociatii.ro +40759509293, Anastasia Munteanu (asistent de cercetare)Craiova, Calea București, nr. 137 A, bl. N 8, parterRomână/Engleză/RusăTelefon/E-mail/Birou
6Eva R. DoczyHarghitadoczyreva@yahoo.com+40722326722, +40728057840-Română/MaghiarăTelefon/E-mail
7Katalin PetresHarghitadoczyreva@yahoo.com+40752679334-Română/MaghiarăTelefon/E-mail
8 Szidonia MihokHarghitadoczyreva@yahoo.com+40741355635-Română/MaghiarăTelefon/E-mail
9Luminița ChiriacIași-+40747544811-Română/EnglezăTelefon
10Smaranda CristeaIașicristeasmaranda@gmail.com +40740285312-Română/Engleză/Spaniolă/ItalianăTelefon/E-mail
11Luminița AndrieșcuDoljandriesculuminita@yahoo.com --RomânăE-mail
12Muresan Alina IoanaMaramureșalinaioanamuresan@gmail.com+40741942746Strada Andrei Mureşanu 2-4, Baia MareRomână/EnglezăTelefon/E-mail/Birou
13Cristinela DobreBucureșticristinela.dobre@xnet.ro +40723997164-Română/EnglezăTelefon/E-mail

Notă: lista este în continuă actualizare.


***

Despre ACTEDO și Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului

Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului – ACTEDO (www.actedo.org) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în România, înființată în 2013, cu sediul în Cluj-Napoca. Misiunea ACTEDO este de a promova justiția socială, drepturile fundamentale și egalitatea de gen și de a acționa împotriva încălcărilor drepturilor omului.

Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului (https://actedo.org/reteaua-pro-bono/), proiect demarat de ACTEDO în 2014, este cel mai mare centru de asistență juridică pro bono din România, specializat pe drepturile omului. Până în prezent, peste 260 de persoane din grupuri vulnerabile au găsit aici sprijinul de care aveau nevoie pentru a-și apăra drepturile, în probleme precum: discriminare, drepturi parentale, drepturi ale persoanelor cu dizabilități, violență domestică, hărțuire sexuală ș.a.


***

Proiect derulat de Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), în parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este exercitarea și protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor vulnerabile la discriminare și facilitarea accesului acestora la justiție și servicii de sprijin integrate, prin dezvoltarea de colaborări multisectoriale și influențarea decidenților politici.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.


ACTEDO оказывает бесплатную юридическую помощь беженцам в Украине

3 марта 2022 г. Центр действий за равенство и права человека - ACTEDO, правозащитная организация в Румынии, солидарен с Украиной и украинским народом и оказывает безвозмездную юридическую помощь пострадавшим от войны с Россией, присоединившись к " Кампания «Адвокаты для беженцев». Национального союза румынских адвокатов.

ACTEDO через своих сотрудничающих юристов, членов Pro Bono Network за права человека, оказывает юридическую помощь по электронной почте, телефону или физическую помощь беженцам из Украины по таким вопросам, как получение статуса беженца или решение различных юридических вопросов гражданского или административного природа., с которыми соответствующие лица встретятся во время своего пребывания в Румынии. Национальный союз румынских адвокатов опубликовал двуязычный румыно-украинский справочник, создал зеленый телефон, предназначенный исключительно для граждан Украины (+40374.025.000), и список адвокатов, которые могут оказать юридическую помощь беженцам. Обновленную информацию можно найти здесь: www.actedo.org/solidaritate-cu-ucraina.


ACTEDO также является членом Европейского альянса Pro Bono, сети центров бесплатной юридической помощи в Европе, включая Украину, и координирует свои действия с партнерами в других европейских странах. Лица, которым требуется бесплатная юридическая помощь в Румынии, могут связаться с ACTEDO, написав по адресу info@actedo.org или по адресу www.actedo.org/solicita-asistenta-juridica-pro-bono.

На европейском уровне организации поддержки беженцев в Украине могут запросить бесплатную юридическую помощь pro bono на русском языке по адресу www.pilnet.org/eurasia_intakeform и на английском языке по адресу www.pilnet.org/screening-pro-bono-request-form.

И последнее, но не менее важное: юристам, которые хотят присоединиться к этой инициативе и поддержать людей, пострадавших от войны в Украине, предлагается написать по адресу info@actedo.org или связаться с Национальным союзом румынских адвокатов по адресу unbr@unbr.ro.


Список юристов сети Pro Bono, оказывающих бесплатную юридическую помощь беженцам, можно найти ниже.

Nr.Имя
Фамилия
BarouЭл. почтаТелефонАдресЯзык, на котором это
может быть предложено
юридическая помощь
Modalitatea 
1Симона ПаскуБихорoffice@pascu-law.ro+40743199311Орадя, ул.Михая
Эминеску No3 кв.2
Румынский/английскийТелефон / Электронная почта / Офис
2Паула НaнКлужpaula.nan@lmnlawyers.ro+40743099906Клуж-Напока,
улица
Питешть No9/3
румынский / английский /
греческий
Телефон / Электронная почта / Офис
3Кармен Диана
Мариан
Мурешcarmen_lex3@yahoo.com+40721304003Тыргу Муреш, B-
dul 1 декабря 1918
г. No 21
румынский / английский /
испанский / итальянский
Телефон/Электронная
почта/Представительство в суде
4Дана Мария
Она
Марамурешavocat.danaona@gmail.com+40745603549Бая Маре, Джордж
Косбук 22/4
румынскийЭлектронная почта / Офис
5SPARL
Сэуляну и
партнеры
Должanastasia.munteanu@sauleanusiasociatii.ro +40759509293, Анастасия Мунтяну
(научный сотрудник)
Крайова, Каля
Бухарешть, д.137А,
корп.No8,
цокольный этаж
румынский / английский /
русский
Телефон / Электронная почта / Офис
6Ева Р. ДозиХаргитаdoczyreva@yahoo.com+40722326722, +40728057840-румынский / венгерскийТелефон / Электронная почта
7Каталин
Петрес
Харгитаdoczyreva@yahoo.com+40752679334-румынский / венгерскийТелефон / Электронная почта
8Сидония
Михок
Харгитаdoczyreva@yahoo.com+40741355635-румынский / венгерскийТелефон / Электронная почта
9Луминица
Кириак
Яссы-+40747544811-Румынский/английскийТелефон
10Смаранда
Кристеа
Яссыcristeasmaranda@gmail.com +40740285312-румынский / английский /
испанский / итальянский
Телефон / Электронная почта
11Луминица
Андриеску
Должandriesculuminita@yahoo.com --румынскийЭлектронная почта
12Муресан Алина
Иоана
Марамурешalinaioanamuresan@gmail.com+40741942746Улица Андрея
Мурешану 2-4, Бая
Маре
Румынский/английскийТелефон / Электронная почта / Офис
13Кристинела ДобреБухарестcristinela.dobre@xnet.ro +40723997164-Румынский/английскийТелефон / Электронная почта

Примечание: список постоянно обновляется.


Об ACTEDO и Pro Bono Network за права человека

Центр действий за равенство и права человека – ACTEDO (www.actedo.org) – неправительственная организация, зарегистрированная в Румынии, созданная в 2013 году и базирующаяся в Клуж-Напоке. Миссия ACTEDO заключается в продвижении социальной справедливости, основных прав и гендерного равенства, а также в принятии мер против нарушений прав человека.

Pro Bono Network за права человека (https://actedo.org/reteaua-pro-bono/) , проект, запущенный ACTEDO в 2014 году, является крупнейшим центром бесплатной юридической помощи в Румынии, специализирующимся на правах человека. На сегодняшний день более 260 уязвимых групп нашли необходимую им поддержку для защиты своих прав в таких вопросах, как: дискриминация, права человека, родительские права, права лиц с инвалидностью, насилие в семье, сексуальные домогательства и др.


Проект, разработанный Центром действий за равенство и права человека (ACTEDO) в партнерстве с Центром юридических ресурсов при финансовой поддержке Фонда активных граждан Румынии, программа, финансируемая Исландией, Лихтенштейном и Норвегией через ЕЭЗ на 2014-2021 гг. Гранты. Целью проекта является осуществление и защита основных прав людей, уязвимых перед дискриминацией, и облегчение их доступа к правосудию и комплексным службам поддержки путем развития многосекторального сотрудничества и оказания влияния на лиц, определяющих политику.

О программе Фонда активных граждан Румынии
Программа Фонда активных граждан Румынии финансируется за счет грантов ЕЭЗ на 2014–2021 годы. Общая цель грантов — сократить экономическое и социальное неравенство и укрепить двусторонние отношения между 15 странами- бенефициарами и странами-донорами (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия). Программа управляется консорциумом Фонда развития гражданского общества, Партнерского фонда, Ресурсного центра для цыганских общин, Фонда ПАКТ и Frivilllighet Norge, который выступает в качестве оператора фонда, назначенного FMO - Grants Financial Mechanism Office EEA и Норвегия. Фонд активных граждан Румынии направлен на укрепление гражданского общества и активной гражданской позиции, а также на расширение возможностей уязвимых групп. Общая сумма ассигнований в размере 46 000 000 евро направлена на развитие долгосрочной устойчивости и потенциала сектора гражданского общества, повышение его роли в продвижении демократического участия, активной гражданской позиции и прав человека при одновременном укреплении двусторонних отношений со странами-донорами Исландии. Лихтенштейн и Норвегия. Для получения дополнительной информации о Фонде активных граждан в Румынии посетите сайт www.activecitizensfund.ro. Для получения дополнительной информации о грантах ЕЭЗ и Норвегии посетите сайт www.eeagrants.ro».

Мы работаем вместе для создания зеленой, конкурентоспособной и инклюзивной Европы.

Website-ul ACTEDO a fost actualizat în cadrul proiectului INTEGRIS: Sprijin integrat pentru drepturile omului, derulat de Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), în parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice (CRJ), proiect care beneficiază de o finanțare în valoare de 197.716,41 euro prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

„Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă”

magnifiercrosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram