Menu
  Donează  
Menu

februarie 8, 2016

Victimele violenței sexuale au nevoie de servicii integrate

România se află în proces de ratificare a Convenţiei Consiliului Europei pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi violenței domestice (Convenția de la Istanbul), primul tratat internațional care punele bazele unui cadru legislativ european în abordarea violenței de gen. Această Convenție reprezintă un instrument juridic complex care tratează violența împotriva femeilor[1] ca discriminare și formă de manifestare a inegalității structurale dintre bărbați și femei, propunând să prevină și să combată acest fenomen prin măsuri concrete din domenii diverse precum educație, legislație, servicii sociale și politici publice.

Convenția de la Istanbul subliniază necesitatea furnizării de servicii integrate și specializate victimelor violenței împotriva femeilor, inclusiv victimelor violenței sexuale. Conform articolului 25, „[p]ărţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a prevedea înfiinţarea de centre de trimitere a cazurilor de criză în urma violului sau ale violenţei sexuale corespunzătoare, uşor accesibile, în număr suficient pentru a furniza examinarea medicală şi medico-legală, asistenţă post-traumatică şi consiliere pentru victime”. În ciuda faptului că în România aprox. 600.000 de femei suferă cel puțin o agresiunea sexuală pe parcursul vieții[2], acestea nu beneficiază de servicii specializate, integrate și gratuite, care să le sprijine în depășirea traumei și să faciliteze sancționarea agresorilor.

Rețeaua neguvernamentală Rupem tăcerea despre violența sexuală, coordonată de ACTEDO, desfășoară în prezent o campanie de advocacy pentru înființarea primelor centre integrate de urgență pentru victimele violenței sexuale, într-o încăpere separată a spitalelor județene de urgență și la nivelul municipiului București, care:

  • să ofere asistență medicală de urgență și examinare medico-legală
  • să informeze victima despre demersurile și riscurile la care este supusă
  • să contacteze poliția dacă victima dorește să depună plângere și să acorde sprijin victimei în acest demers
  • să ofere consiliere psihologică imediată și să îndrume victima spre alte servicii de sprijin pe termen lung
  • să furnizeze ajutor practic, cum ar fi îmbrăcăminte curată sau produse alimentare

 

Centre integrate de urgență pentru victimele violenței sexuale

(Infografic realizat de Ilie Dan Bucșa & Iulia Pascu)

 

Propunerea pe larg pentru crearea acestor centre a fost transmisă și discutată cu reprezentanți ai instituțiilor publice cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor, în cadul întâlnirilor de lucru găzduite de Consiliul Superior al Magistraturii (despre întâlniri am scris aici și aici) sau prin intermediul unor scrisori deschise. ONG-urile membre ale Rețelei Rupem tăcerea despre violența sexuală au transmis, de asemenea, o opinie comună privind măsurile legislative și schimbările la nivel de politici publice necesare pentru ratificarea completă a Convenției de la Istanbul.

Statul român are acum oportunitatea de a aduce îmbunătățiri concrete în sistemul de protecție și asistență pentru victimele violenței împotriva femeilor, prin ratificarea corectă și completă a Convenției de la Istanbul. Cu toate acestea, schimbarea nu poate veni în absența unor dezbateri sociale ample, a unui dialog susținut cu societatea civilă și a unor măsuri sustenabile, cu efecte inclusiv pe termen lung.   

[1] Pentru a respecta spiritul Convenției de la Istanbul, utilizăm termenul de „violență împotriva femeilor” pentru a ne referi la formele de abuz îndreptate preponderent împotriva fetelor și femeilor (violență domestică, violență sexuală, hărțuire sexuală, căsătorii forțate, așa-zisele „crime de onoare”, prostituție forțată etc.), însă care pot afecta și băieții și bărbații, adeseori fiindcă aceștia nu se conformează rolurilor și identităților tradiționale masculine (ca, de pildă, bărbații homosexuali).

[2] Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, FRA, Violența împotriva femeilor, o anchetă la nivelul UE, 2013.

Scris de Alexandra Columban

Website-ul ACTEDO a fost actualizat în cadrul proiectului INTEGRIS: Sprijin integrat pentru drepturile omului, derulat de Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), în parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice (CRJ), proiect care beneficiază de o finanțare în valoare de 197.716,41 euro prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

„Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă”

magnifiercrosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram